« Oze 12:9 Księga Ozeasza 12:10 Oze 12:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówiłem do proroków, Jam téż widzenie rozmnożył i w ręce proroków jestem przypodoban.
2.GDAŃSKA.1881A mówiąc przez proroków widzenia wiele pokazywać będę, a przez proroków podobieństwa podawać będę.
3.GDAŃSKA.2017Mówiłem przez proroków, mnożyłem widzenia i przez proroków podawałem przypowieści.
4.CYLKOW(12:11) A mówiłem przez proroków, a mnożyłem widzenia a za pośrednictwem wieszczów przemawiałem w obrazach!
5.MICHALSKI(12:11) Jam to mówił do') proroków. Ja dawałem widzeń mnóstwo, i przez proroków w obrazach uczyłem!
6.TYSIĄCL.WYD5Mówiłem do proroków, mnożyłem widzenia i przez proroków głosiłem przypowieści.
7.BRYTYJKA(12:11) Przemawiałem do proroków, Ja też zsyłałem wiele widzeń, a przez proroków przedkładałem przypowieści.
8.POZNAŃSKAJa przemawiałem do Proroków, ponawiałem widzenia i przez Proroków mówiłem w przypowieściach.
9.WARSZ.PRASKA(12:11) Przemawiam do proroków i pozwalam im mieć liczne widzenia, przez proroków także ześlę wam zagładę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież mówiłem przez proroków, mnożyłem widzenia oraz za pośrednictwem wieszczów przemawiałem w obrazach!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:11) Przemawiałem do proroków - to Ja mnożyłem widzenia. Za pośrednictwem proroków mówiłem w przypowieściach.
12.TOR.PRZ.Przemawiałem do proroków, mnożyłem widzenia i przez proroków podawałem przypowieści.