« Oze 12:8 Księga Ozeasza 12:9 Oze 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ja Pan, Bóg twój, z ziemie Egipskiéj, jeszcze cię posadzę w namieciech jako za dni uroczystego święta.
2.GDAŃSKA.1881Alem Ja jest Panem, Bogiem twoim, od wyjścia z ziemi Egipskiej; jeszczeć dopuszczę mieszkać w namiotach, jako za dni uroczystych świąt;
3.GDAŃSKA.2017Jednak ja jestem PAN, twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu. Jeszcze sprawię, że będziecie mieszkać w namiotach, jak za dni uroczystych świąt.
4.CYLKOW(12:10) Ale Ja Wiekuisty, Bóg twój, już od ziemi Micraim, a mogę cię znowu osiedlić w namiotach jako za dni uroczyste.
5.MICHALSKI(12:10) Wszak jam jest Jahwe, Bóg Twój, od (czasu) ziemi Egipskiej! Raz jeszcze cię osadzę w namiotach, jak w dni świątecznych zebrań!
6.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, sprawię, że jeszcze zamieszkasz w namiotach, jak było za dni spotkania.
7.BRYTYJKA(12:10) Ja, Pan, jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej; sprawię, że znowu będziesz mieszkał w namiotach jak w dniach spotkania.
8.POZNAŃSKAJam jest Jahwe, Bóg twój, już od [wyjścia z] ziemi egipskiej; każę ci znowu mieszkać w namiotach jak w dni świąteczne.
9.WARSZ.PRASKA(12:10) Ale Ja, Pan i Bóg twój od egipskich czasów, sprawię, że znów pod namiotami żyć będziesz, tak jak za dni pierwszego spotkania.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Ja, WIEKUISTY, już od ziemi Micraim twój Bóg, mogę cię znowu osiedlić w namiotach, tak jak za uroczystych dni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:10) Lecz Ja, PAN, jestem twoim Bogiem od czasów ziemi egipskiej. Znów cię umieszczę w namiotach, tak jak za dni spotkania.
12.TOR.PRZ.Lecz ja jestem Jhwh, twój Bóg, od wyjścia z ziemi Egiptu. Sprawię ponownie, że zamieszkacie w namiotach, jak za dni uroczystych świąt.