« Oze 12:10 Księga Ozeasza 12:11 Oze 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jezli Galaad bałwan, tedyć próżno byli w Galgalu woły ofiarujący; bo i ołtarze ich jako stogi na zagoniech polnych.
2.GDAŃSKA.1881Czyli tylko w Galaad była nieprawość i marność? I w Galgalu woły ofiarują, owszem, i ołtarzów ich pełno jako gromad na zagonach pól moich.
3.GDAŃSKA.2017Czy tylko w Gileadzie była nieprawość i marność? I w Gilgal składają ofiary z wołów, owszem, ich ołtarzów pełno jak stosów kamieni w bruzdach na polach.
4.CYLKOW(12:12) Jeżeli pomimo to w Gilead bóstwa marne, to też, i zmarnieją - jeżeli w Gilgal cielce ofiarują, to też będą jako rumowiska na zagonach pola.
5.MICHALSKI(12:12) Jeśli w Gilead zdziałano rzecz nikczemną, w Gilgal składają ofiary bykom, niech więc ołtarze ich będą, jak głazy na zagonach pól!
6.TYSIĄCL.WYD5Skoro w Gileadzie jest nieprawość, to stali się bezużyteczni; w Gilgal składają ofiary cielcom, dlatego ich ołtarze będą jak stosy kamieni na bruzdach pól.
7.BRYTYJKA(12:12) W Gilead panuje nikczemność, kochają się w marności, w Gilgal składają ofiary cielcom. Dlatego ich ołtarze staną się jak kupy kamieni w bruzdach pól.
8.POZNAŃSKAGilead pogrążone jest w nieprawości - zostanie unicestwione; w Gilgal składają ofiary cielcom - ich też ołtarze staną się podobne do kupy kamieni w bruzdach na roli.
9.WARSZ.PRASKA(12:12) W Gileadzie pleni się nieprawość, a teraz postępują tam zupełnie jak szaleni. Cielcom w Gilgal ofiary składają, dlatego ich ołtarze zmienią się w stos kamieni, które zwykło się gromadzić na polach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli mimo tego w Gilead są marne bóstwa – dlatego też zmarnieją; jeśli w Gilgal ofiarowują cielce – to będą jak rumowiska na zagonach pola.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:12) W Gileadzie panuje nieprawość! Ach, jaką marnością się stali! W Gilgal z byków składają ofiary! Ich ołtarze są też jak kupy kamieni ułożone przy bruzdach na polach.
12.TOR.PRZ.Czy niegodziwość jest w Gileadzie? Z pewnością staną się pustką! I w Gilgal ofiarowują cielce. Także ich ołtarze są jak stosy kamieni przy bruzdach polnych.