« Oze 13:8 Księga Ozeasza 13:9 Oze 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zatracenie twoje, Irzaelu! tylko we mnie ratunek twój.
2.GDAŃSKA.1881Zginienie twoje z ciebie, o Izraelu! ale ze mnie wspomożenie twoje.
3.GDAŃSKA.2017Zniszczyłeś się sam, Izraelu, ale we mnie jest twoja pomoc.
4.CYLKOWOto zaguba twoja Israelu, żeś przekornym był Mnie, pomocy twojej!
5.MICHALSKIBędę zniszczeniem twojem, Izraelu! We mnie tylko jest ratunek twój!
6.TYSIĄCL.WYD5Wytraciłem cię, Izraelu, i kto ci przyszedł z pomocą?
7.BRYTYJKAZgubię cię, Izraelu, któż ci pomoże?
8.POZNAŃSKAZniszczę cię, Izraelu, i któż ci przyjdzie z pomocą?
9.WARSZ.PRASKAGdy cię będę niszczył, Izraelu, któż ci pospieszy na pomoc?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto twoja zguba, Israelu, bo byłeś przekorny Mnie, twojej pomocy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZniszczę cię, Izraelu. I kto przyjdzie ci z pomocą?
12.TOR.PRZ.Zniszczy cię, Izraelu! Jednak we mnie jest twoja pomoc.