« Oze 7:2 Księga Ozeasza 7:3 Oze 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Złością swą uweselali króla, a kłamstwy swemi książęta.
2.GDAŃSKA.1881Króla uweselają złością swoją a książąt kłamstwy swemi.
3.GDAŃSKA.2017Króla rozweselają swoją niegodziwością, a książąt swymi kłamstwami.
4.CYLKOWNiecnością swoją uweselają króla, a obłudą swą panów.
5.MICHALSKIPrzez złości swe radość sprawili królowi, i książętom przez swoje kłamstwa.
6.TYSIĄCL.WYD5W swej przewrotności rozweselali króla i książąt w swojej obłudzie.
7.BRYTYJKAKróla pozyskują sobie swoją złością, a książąt swoimi kłamstwami.
8.POZNAŃSKAZ całą przewrotnością namaszczają króla, z obłudą - książąt!
9.WARSZ.PRASKAW swojej przewrotności zabawiali królów i w swej obłudzie – książęta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Swą niecnością rozweselają króla, a panów swoją obłudą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólowie cieszą się ich złem, książęta zaś ich oszustwami.
12.TOR.PRZ.Króla rozweselają swoją niegodziwością, a książąt swoimi kłamstwami.