« 3Moj 19:18 3 Księga Mojżeszowa 19:19 3Moj 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZakonow mych ostrzegajcie. Dobytku twemu nie daj się snić z jinego plemienia dobytczęt❬y❭. Pola nie posiewaj rozliczytym siemieniem. W ru- cho, ktoreż jest ze dwojga tkania, nie obleczesz się.
2.WUJEK.1923Praw moich strzeżcie. Bydlęcia twego nie spuszczaj z bydlęty rodzaju inszego. Roli twojéj nie osiewaj rozmaitem nasieniem. Szaty, która ze dwu rzeczy jest utkana, nie obleczesz.
3.GDAŃSKA.1881Ustaw moich przestrzegajcie; bydlęcia twego nie spuszczaj z bydlęty rodzaju inszego; pola twego nie osiewaj z mieszanem nasieniem; także szaty z różnych rzeczy utkanej, jako z wełny i ze lnu, nie obłócz na się.
4.GDAŃSKA.2017Będziesz przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz parzył swego bydła z bydłem innego rodzaju. Nie będziesz obsiewał swego pola dwoma rodzajami ziarna. Także nie będziesz wkładał na siebie szaty utkanej z dwóch różnych przędzy, jak z wełny i lnu.
5.CYLKOWUstaw Moich przestrzegajcie; bydła twojego nie spuszczaj w rodzajach różnych, pola twojego nie obsiewaj gatunkiem mieszanym; a w szatę mieszaną z różnorodnej przędzy nie odziewaj się.
6.KRUSZYŃSKIZachowacie moje prawa. Zwierzęcia twego nie będziesz łączył w dwóch różnych gatunkach; pola swego nie obsiejesz dwoma różnemi gatunkami; ubrania w dwóch gatunkach wełny i lnu nie będziesz nosił na sobie.
7.MIESESPrzestrzegajcie przepisów Moich: nie spuszczaj bydła swojego różnorodnie, ani nie zasiewaj pola swego różnorodnie, też i sukno mieszaniny różnorodnej – niechaj nie odziewa ciebie.
8.TYSIĄCL.WYD5Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydła. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici.
9.BRYTYJKABędziecie przestrzegać ustaw moich. Nie będziesz twego bydła parzył z odrębnym gatunkiem. Twego pola nie będziesz obsiewał dwojakim gatunkiem ziarna i nie wdziewaj na siebie szaty zrobionej z dwóch rodzajów przędzy.
10.POZNAŃSKAZachowujcie moje nakazy! Nie krzyżuj z sobą dwóch różnych gatunków zwierząt, nie obsiewaj pola dwoma rodzajami ziarna i nie ubieraj się w szaty sporządzone z dwóch rodzajów przędzy.
11.WARSZ.PRASKABędziecie zachowywać moje prawa. Nie będziesz doprowadzał do zbliżenia dwóch różnych gatunków zwierząt ani nie będziesz obsiewał twego pola dwoma różnymi gatunkami nasienia, ani nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch gatunków nici.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Strzeżcie Moich ustaw. Twojego bydła nie spuszczaj w różnych rodzajach; twojego pola nie obsiewaj mieszanym gatunkiem i nie ubieraj się w mieszaną szatę z różnorodnej przędzy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziecie przestrzegać moich ustaw! Nie będziesz parzył dwóch różnych gatunków swojego bydła, swego pola nie będziesz obsiewał dwojakim rodzajem ziarna i nie będziesz wkładał na siebie szaty z dwojakiej przędzy.