« 3Moj 4:35 3 Księga Mojżeszowa 5:1 3Moj 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZgrzeszy-li dusza, słysząc głos przysięgającego a świadkiem będzie, jeż to albo sam widział, albo świadkiem jest, nie będzieli sądził, poniesie grzech jego.
2.WUJEK.1923Jeźliby zgrzeszyła dusza, i usłyszałaby głos przysięgającego, a byłby świadek, że albo sam widział, albo wie o tem: jeźli nie oznajmi, poniesie nieprawość swoję.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby też człowiek zgrzeszył, żeby słyszał głos bluźnierstwa, a byłby świadkiem tego, co albo widział, albo słyszał, a nie oznajmiłby, poniesie karanie za nieprawość swoję.
4.GDAŃSKA.2017Gdyby ktoś zgrzeszył przez to, że usłyszał przekleństwo i był tego świadkiem lub widział czy dowiedział się o tym, a tego nie oznajmił, będzie obciążony nieprawością;
5.CYLKOWJeżeliby téż kto zgrzeszył, że słysząc słowo zaklęcia, a będąc świadkiem widzącym albo wiedzącym, a nie oznajmił, i tak uniósłby na sobie winę swą:
6.KRUSZYŃSKIJeśliby kto zgrzeszył, słysząc głos przysięgi, i sam będąc świadkiem, nie oznajmiłby tego, co widział, albo o czem wiedział, ściąga grzech na siebie.
7.MIESESOsoba, gdy uchybi tem, iż usłyszy słowo zaklęcia, będąc sama świadkiem, czy że widziała, czy też że wiedziała, – o ile nie oznajmi i ściągnie tem na siebie przewinienie swoje;
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś zgrzeszy przez to, że usłyszawszy zaklęcie i mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział lub znał, nie uczyni tego i w ten sposób zawini,
9.BRYTYJKAJeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszał zaklęcie i był świadkiem tego albo dowiedział się o tym, a nie oznajmił tego, i w ten sposób zawinił;
10.POZNAŃSKAJeśli ktoś zgrzeszy tym, że gdy usłyszał przekleństwo i winien był [wtedy] dać świadectwo o tym, co widział, lub o czym wiedział, ale go nie dał - ponosi ciężar swej winy,
11.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś zgrzeszył przez to, że słyszał jakieś głośno wypowiedziane przekleństwo i jest tego świadkiem, bo albo słyszał to [na własne uszy], albo wiedział o tym, a jednak to ukrył, biorąc tym samym winę na siebie;
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli ktoś zgrzeszył słysząc słowo zaklęcia, a jest świadkiem który widział, albo wiedział, a tego nie oznajmił – i tak poniósł na sobie swoją winę;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKtokolwiek zgrzeszy i ściągnie na siebie winę przez to, że chociaż był czegoś świadkiem - coś widział lub o czymś wiedział - a jednak to zataił i milczał, kiedy szukano świadectwa,