« 3Moj 9:21 3 Księga Mojżeszowa 9:22 3Moj 9:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wyciągnąwszy rękę do ludu, błogosławił mu. I dokonawszy tak ofiar za grzech i całopalenia i zapokojnych, zstąpił.
2.GDAŃSKA.1881Tedy podniósłszy Aaron ręce swe do ludu błogosławił im, a zstąpił od ofiarowania ofiary za grzech, i ofiary całopalenia, i ofiary spokojnej.
3.GDAŃSKA.2017Potem Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go, a po złożeniu ofiary za grzech, ofiary całopalnej i ofiary pojednawczej zszedł na dół.
4.CYLKOWI podniósł Ahron ręce swoje do ludu i błogosławił im; i zstąpił, spełniwszy ofiarę zagrzeszną, i całopalenie i ofiarę okupną.
5.KRUSZYŃSKIAaron podniósł swoje ręce ku narodowi i błogosławił im i zstąpił, aby złożyć ofiarę za grzech, całopalną i zapokojną.
6.MIESESAron podniósł ręce swoje ku ludowi i błogosławił im, – i zstąpił po przyrządzeniu ofiary tej zagrzesznej, ofiary tej całopalnej i tych ofiar pokojowych.
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej i ofiar biesiadnych.
8.BRYTYJKAPotem Aaron podniósł swoje ręce w stronę ludu i pobłogosławił go, następnie zstąpił, dokonawszy ofiary za grzech, ofiary całopalnej i ofiary pojednania.
9.POZNAŃSKANastępnie Aaron wyciągnął ręce ku ludowi i pobłogosławił go. Potem - złożywszy ofiarę przebłagalną, całopalną i dziękczynną - odszedł.
10.WARSZ.PRASKAWtedy Aaron wyciągnął ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I wrócił, złożywszy ofiarę przebłagania za grzechy, ofiarę całopalenia oraz ofiarę pojednania.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Ahron podniósł swe ręce do ludu oraz im błogosławił; po czym zszedł, gdy spełnił ofiarę zagrzeszną, całopalenie oraz ofiarę opłatną.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. Uczyniwszy to, zszedł - ofiara za grzech, całopalna i ofiara pokoju zostały przez niego dopełnione.