« 3Moj 9:4 3 Księga Mojżeszowa 9:5 3Moj 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przyniosą przeto wszytko, jakoż przykazał Mojsesz, ku dźwirzom stanowym, gdzież to wszytko gdyż stało się przed pos- polstwem,
2.WUJEK.1923Przynieśli tedy wszystko, co rozkazał Mojżesz, do drzwi przybytku: gdzie gdy wszystek lud stał,
3.GDAŃSKA.1881I przynieśli, co rozkazał Mojżesz, przed namiot zgromadzenia; a przystąpiwszy wszystek lud, stanął przed Panem.
4.GDAŃSKA.2017I przyprowadzili to, co Mojżesz rozkazał, przed Namiot Zgromadzenia. A cały lud zbliżył się i stanął przed PANEM.
5.CYLKOWI przynieśli co rozkazał Mojżesz przed przybytek zboru; i przystąpił cały zbór i stanął przed Wiekuistym.
6.KRUSZYŃSKIZebrali przed namiot zgromadzenia to, co rozkazał Mojżesz, zbliżyło się też całe zgromadzenie i stanęło przed Panem.
7.MIESESOni wzięli to, co Mojżesz przykazał, [i przynieśli] przed Namiot Obecności, cała Gmina przystąpiła i stanęła przed Wiekuistym,
8.TYSIĄCL.WYD5Przyprowadzili więc to, co im Mojżesz nakazał, przed Namiot Spotkania. Potem cała społeczność przybliżyła się i stanęła przed Panem.
9.BRYTYJKAI przywiedli to, co Mojżesz nakazał, przed Namiot Zgromadzenia. Potem przystąpił cały zbór i stanęli przed Panem.
10.POZNAŃSKAPrzynieśli więc przed Namiot Zjednoczenia to wszystko, co Mojżesz nakazał. Potem całe zgromadzenie zbliżyło się i stanęło przed Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAI przyprowadzili w pobliże wejścia do Namiotu Spotkania wszystko, co Mojżesz nakazał. Potem wszyscy zgromadzeni zbliżyli się i stanęli przed Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przynieśli przed Przybytek Zboru to, co rozkazał Mojżesz, i podszedł cały zbór oraz stanął przed WIEKUISTYM.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSprowadzili zatem przed namiot spotkania to, co przykazał Mojżesz, przybyli całym zgromadzeniem i stanęli przed PANEM.