« 3Moj 9:5 3 Księga Mojżeszowa 9:6 3Moj 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzecze Mojżesz: „Toć jest rzecz, ktorąż to przykazał Bog, uczyńcie a sjawi się wam chwała jego”.
2.WUJEK.1923Rzekł Mojżesz: Ta jest mowa, którą Pan przykazał: Czyńcie, a ukaże się wam chwała jego.
3.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Mojżesz: Tać jest rzecz, którą wam Pan rozkazał; czyńcież ją, a ukaże się wam chwała Pańska.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Mojżesz powiedział: Oto co PAN nakazał wam uczynić; a ukaże się wam chwała PANA.
5.CYLKOWI rzekł Mojżesz: "To, co rozkazał Wiekuisty, uczyńcie a ukaże się wam Majestat Wiekuistego."
6.KRUSZYŃSKITedy Mojżesz oznajmił im tę rzecz: "Uczyńcie, co rozkazał Pan, a ukaże się wam chwała Boża".
7.MIESESa Mojżesz rzekł: „Oto, co Wiekuisty przykazał – uczyńcie, a objawi się wam Majestat Wiekuistego”.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Mojżesz powiedział: Oto co Pan nakazał uczynić, aby chwała Pana wam się ukazała!
9.BRYTYJKAWtedy rzekł Mojżesz: Uczyńcie to, co nakazał Pan, a ukaże się wam chwała Pana.
10.POZNAŃSKAA Mojżesz tak przemówił: - Uczyńcie to, co nakazał Jahwe, a ukaże się wam Chwała Jahwe!
11.WARSZ.PRASKAWtedy Mojżesz powiedział: Róbcie wszystko, cokolwiek nakaże wam Jahwe, wtedy objawi się wam Jego chwała.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Mojżesz powiedział: Uczyńcie to, co rozkazał WIEKUISTY, a ukaże się wam Majestat WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Mojżesz powiedział: To jest rzecz, którą PAN każe wam uczynić, aby ukazała wam się chwała PANA.