« Am 1:10 Księga Amosa 1:11 Am 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Dla trzech złości Edom i dla czterech nie nawrócę go, przeto iż prześladował mieczem brata swego i zgwałcił miłosierdzie swoje i trzymał dłużéj zapalczywość swoję i zagniewanie swe zachował aż do końca.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Dla trzech występków Edoma, owszem, dla czterech, nie przepuszczę mu, przeto, że zepsowawszy w sobie wszelaką litość swoję prześladuje mieczem brata swego, a gniewem swym ustawicznie pała, owszem, zapalczywość jego rozsila się bez przestania;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie przepuszczę mu, ponieważ prześladował mieczem swego brata, tłumiąc w sobie wszelaką litość, a nieustannie pałał gniewem, swoją zapalczywość chował na zawsze.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Edomu i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że ścigał mieczem brata swego, tłumiąc współczucie swoje, że gniew jego szarpał bezustannie, a zapalczywość swoją chował wiecznie.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe: dla trzech grzechów Edomu, i dla czterech kary nie cofnę: że ścigał mieczem swego brata, i zniszczył w sobie miłosierdzie, i na wieki chował swą nienawiść, i podtrzymywał gniew swój zawsze;
6.SZERUDATak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Edomu i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że ścigał mieczem brata swego stłumiwszy w sobie wszelką litość, a gniewem swym ustawicznie pałał i zapalczywość swoją chował bez przestania.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż prześladował mieczem brata swego, tłumiąc uczucie miłosierdzia, trwał w swym gniewie nieustannie i gniew swój chował do końca.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Edomu nie odmienię postanowienia, bo prześladował brata swego mieczem, tłumiąc w sobie wszelkie uczucie litości; niezmiennie żywi [do niego] nienawiść i chowa na zawsze urazę.
10.WARSZ.PRASKAI oto, co jeszcze Pan mówi: Z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego, co już powiedziałem. Ponieważ Edom mieczem wytracił swych braci, nie dopuszczając do miłosierdzia żadnego, ponieważ był nieubłagany w swym gniewie i nigdy nie odstąpił od zapalczywości,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków Edomu, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że ścigał mieczem swojego brata, tłumiąc swoje współczucie; że bezustannie szarpał go gniew i wiecznie żywił swą zapalczywość.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Edomu i z powodu czterech nie odwrócę ich losu, gdyż ścigał mieczem swego brata, stłumił swoją litość, wciąż pałał gniewem i ustawicznie podsycał swą wściekłość.
13.TOR.PRZ.Tak mówi Jhwh: Z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ prześladował mieczem swojego brata i stłumił swoją litość, a jego gniew rozszarpuje nieustannie; swoją zapalczywość zachowywał na zawsze.