« Am 1:11 Księga Amosa 1:12 Am 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Puszczę ogień na Theman, i pożre domy Bosry.
2.GDAŃSKA.1881Ale poślę ogień na Teman, i pożre pałace w Bocra.
3.GDAŃSKA.2017Ale ześlę ogień na Teman i strawi pałace Bosry.
4.CYLKOWPrzeto zeszlę ogień na Theman, aby pochłonął zamki Bocry.
5.MICHALSKIprzeto rzucę ogień do Temanu, aby pożerał pałace Bosry.
6.SZERUDAI ześlę ogień na Teman, aby pochłonął pałace Bosry.
7.TYSIĄCL.WYD5Ześlę więc ogień na Teman, i strawi pałace Bosry.
8.BRYTYJKARzucę ogień na Teman, aby strawił pałace Bosry.
9.POZNAŃSKARzucę ogień na Teman, by strawił pałace Bocry.
10.WARSZ.PRASKAześlę przeto ogień na Teman, który strawi pałace Bosry.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego ześlę ogień na Theman, aby pochłonął zamki Bocry.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego rzucę ogień na Teman i strawi on pałace Bosry.
13.TOR.PRZ.I ześlę ogień na Teman i strawi on pałace Bosry.