« Am 6:9 Księga Amosa 6:10 Am 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(6:10) I weźmie go bliski jego i spali go, aby wyniósł kości z domu, i rzecze temu, który jest wewnątrz domu: Jestli jeszcze u ciebie? (6:11) A on odpowie: Już koniec. I rzecze mu: Milcz, a nie wspominaj imienia Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881I weźmie każdego z nich stryj jego, i spali go, aby wyniósł kości z domu, a rzecze temu, który jest w gmachach domu: Jestże kto więcej z tobą? I odpowie: Niemasz. Tedy rzecze: Milcz; przeto, że nie wspominali imienia Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017I każdego z nich weźmie jego stryj, i spali go, aby wynieść kości z domu, i zapyta tego, który jest w zakątkach domu: Czy jest jeszcze ktoś z tobą? A ten odpowie: Nie ma. Wtedy powie: Milcz, bo nie wolno wspominać imienia PANA.
4.CYLKOWA gdy wyniesie którego krewny, albo który go palić ma, uprzątając zwłoki z domu, a zapyta jednego w zakątkach domu: Jestże kto jeszcze przy tobie? Wtedy ten odpowie: skończyło się! i doda: Cicho! aby tylko nie wspomniano o tem - w imię Wiekuistego!
5.MICHALSKIi pozostanie się lud niewielki, aby wynieść kości z domu tego! Wtedy powiedzą do będącego w wnętrzu domu: czyż jest kłoś z tobą? i odpowie: nie, nikt! i powie: cicho, nie wspominać imienia Jahwe!
6.SZERUDAA gdy go weźmie wuj lub ten, który go ma spalić, aby wynieść zwłoki z domu, i zapyta tego, który jest w zakątku domu: "Jestże jeszcze kto z tobą A ten odpowie: "Nie ma". Wtedy rzecze: "Cicho! gdyż nie wolno wspominać imienia Pana".
7.TYSIĄCL.WYD5a krewny, który z domu wyniesie ich zwłoki, zapyta tego, który pozostał w domu: Czy jest jeszcze ktoś z tobą? Odpowie: Nie ma, i doda: Milcz! Nie ma nikogo, aby wzywać imienia Pana.
8.BRYTYJKAI pozostanie tylko krewny, aby wynieść zwłoki z domu. A gdy zapyta kogoś, kto jest w zakątku domu: Czy jest jeszcze kto z tobą? A tamten odpowie: Nie ma! To doda: Cicho! Gdyż nie wolno wspominać imienia Pana.
9.POZNAŃSKANiewielu tylko z tych, którzy ujdą cało, pozostanie, by wynieść z domu zwłoki. A gdy spytają kogoś znajdującego się w głębi domu: "Jest jeszcze ktoś przy tobie?" - ten odpowie: "Nie ma" i doda: "Cicho!", by nie zostało wspomniane [przypadkiem] Imię Jahwe.
10.WARSZ.PRASKATylko bardzo nieliczni zdołają się uratować, ażeby wynieść kości już umarłych z domu. Kiedy zaś zapytają siedzącego w kącie, czy jest ktoś jeszcze w domu, to on odpowie: Nie, i doda: Mów cicho i nie wypowiadaj imienia Bożego!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy któregoś wyniesie krewny, albo ten, co go ma spalić, bowiem uprząta zwłoki z domu, lecz zapyta kogoś w zakątkach domu: Czy jest jeszcze ktoś przy tobie? Wtedy on odpowie: Skończyło się! I doda: Cicho! Aby tylko o tym nie wspomniano – w Imię WIEKUISTEGO!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy przyjdzie krewny zmarłych, by namaścić zwłoki przed wyniesieniem ich z domu, i zapyta kogoś ukrytego w zakamarkach domu: Czy jest jeszcze ktoś z tobą? - ten odpowie: Nie ma. I doda: Cicho! - by nie wspominać imienia PANA.