« Am 6:12 Księga Amosa 6:13 Am 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(6:14) Którzy się radujecie w niczem, którzy mówicie: Izali nie mocą naszą wzięliśmy sobie rogi?
2.GDAŃSKA.1881Biada wam! którzy się weselicie, a niemasz z czego, mówiąc: Izaliśmy sobie nie naszą mocą wzięli rogi?
3.GDAŃSKA.2017Biada wam, którzy się cieszycie, a to z niczego, mówiąc: Czy nie wzięliśmy sobie rogów własną siłą?
4.CYLKOWKtórzy cieszycie się nicestwem, którzy powiadacie: Izaliśmy mocą naszą nie zdobyli sobie sławy?
5.MICHALSKIWeselicie się z powodu LOdebar i mówicie: czyż nie silą naszą wzięliśmy dla siebie Karnaim?
6.SZERUDAWy, którzy radujecie się z Lodebaru, Wy, którzy mówicie: "Izaliśmy własną mocą nie odebrali Karnaim?"
7.TYSIĄCL.WYD5Cieszycie się z Lo-Debar i mówicie: Czyż nie naszą siłą zdobyliśmy sobie Karnaim?
8.BRYTYJKABiada wam, którzy radujecie się z Lodabaru, którzy mówicie: Czy nie własną siłą odebraliśmy Karnaim?
9.POZNAŃSKA(radują się z powodu Lo-Debar i powiadają: "Czyż nie zdobyliśmy Karnajim własnymi siłami?")
10.WARSZ.PRASKACieszycie się po zdobyciu Lo–Debar mówiąc: Przecież własnymi siłami wzięliśmy Karnaim.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy, co cieszycie się niczym i którzy powiadacie: Czy nie naszą mocą zdobyliśmy sobie sławę?
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWy, którzy cieszycie się z Byle-czego i chełpicie się, że własną siłą zdobyliście Dwa Rogi!