« Am 9:12 Księga Amosa 9:13 Am 9:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto dni idą, mówi Pan, i zajmie oracz żeńca, a który depce winne jagody, siejącego nasienie: i kropić będą góry słodkością, a wszystkie pagórki wyprawione będą.
2.GDAŃSKA.1881Oto dni idą, mówi Pan, że oracz żeńcę zajmie, a ten, co tłoczy winne jagody, rozsiewającego nasienie; a góry moszczem kropić będą, a wszystkie pagórki się rozpłyną.
3.GDAŃSKA.2017Oto nadchodzą dni, mówi PAN, że oracz będzie za żniwiarzem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; góry będą ociekać moszczem, a wszystkie pagórki się rozpłyną.
4.CYLKOWOto nadejdą dni, rzecze Wiekuisty, a spotka się oracz z żeńcem, a tłoczący winogrona z rozsiewającym ziarno, i będą rosiły góry moszczem, a wszystkie pagórki się rozpłyną.
5.MICHALSKIOto nadchodzą dni, powiedział Jahwe, że spotka się oracz z żniwiarzem, i tłoczący wino z siewcą ziarna! A pagórki kroplić będą słodkie wino, i wszystkie wzgórza obsadzone będą!
6.SZERUDA"Oto nadchodzą dni - wyrok Pana, i przynaglać będzie oracz żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę; i rosić będą góry moszczem, a wszystkie pagórki rozpłyną się.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać.
8.BRYTYJKAOto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały.
9.POZNAŃSKAOto nastaną dni - mówi Jahwe - kiedy spotykać się będzie oracz ze żniwiarzem, a tłoczący wino z siewcą; z gór będzie spływał moszcz winny, a pagórki będą nim ociekały.
10.WARSZ.PRASKANadchodzą już dni – wyrocznia Pana – gdy oracz będzie deptał żniwiarzowi po piętach, a ugniatający winogrona szedł będzie tuż za siewcą. Góry winem opływać będą, wino będzie płynąć z pagórków.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nadejdą dni – mówi WIEKUISTY, kiedy oracz spotka się z żeńcem, a ten, co tłoczy winogrona z rozsiewającym ziarno; góry będą spływać kroplami moszczu, a wszystkie pagórki się rozpłyną.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto idą dni - oświadcza PAN - w których oracz będzie szedł tuż za żniwiarzem, a tłoczący winogrona tuż za siewcą ziarna! Wtedy góry wręcz ociekać będą moszczem, a pagórki spływać obfitością.