« Mic 1:14 Księga Micheasza 1:15 Mic 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeszcze dziedzica przywiodę tobie, która mieszkasz w Maresa, aż do Odollam przyjdzie sława Izraelowa.
2.GDAŃSKA.1881Jeszczeć dziedzice przywiodę, o obywatelko Maresy! przyjdzie aż do Odollam, i aż do chwały Izraelskiej.
3.GDAŃSKA.2017Jeszcze przyprowadzę ci dziedzica, mieszkanko Mareszy. Przyjdzie do Adullam, do chwały Izraela.
4.CYLKOWRaz jeszcze sprowadzę na ciebie zdobywcę, mieszkanko Mareszy; aż do Adullam przybędą znakomici Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5Zdobywcę sprowadzę także na ciebie, mieszkanko Mareszy; aż do Adullam udaje się chwała Izraela.
6.BRYTYJKAI do was, mieszkańcy Maresy, sprowadzę zdobywcę, na zawsze zginie chluba Izraela.
7.POZNAŃSKATakże i na was sprowadzę zdobywcę, mieszkańcy Mareszy! Aż do Odollamu zawędruje sława Izraela.
8.WARSZ.PRASKAI znów napadnie na was silniejszy, o wy, Mareszy mieszkańcy, i aż po Adullam dotrze Izraela chwała.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeszcze raz sprowadzę na ciebie zdobywcę, mieszkanko Mareszy, i aż do Adullam przybędą znakomici Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNa ciebie, mieszkanko Dziedzictwa, sprowadzę zdobywcę dziedzictwa! Aż do Słuszności dotrze Chwała Izraela.