« Hab 2:9 Księga Habakuka 2:10 Hab 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Myśliłeś zawstydzenie domowi twemu, posiekłeś narodów wiele, i grzeszyła dusza twoja.
2.GDAŃSKA.1881Uradziłeś hańbę domowi swemu, abyś wytracił wiele narodów, a grzeszył przeciwko duszy swojej.
3.GDAŃSKA.2017Postanowiłeś wytracić wiele narodów na hańbę swemu domowi, a grzeszyłeś przeciwko własnej duszy.
4.CYLKOWHańbę tylko uradziłeś domowi twemu, tępiąc narody liczne, a grzesząc przeciw własnej duszy.
5.TYSIĄCL.WYD5Postanowiłeś na hańbę swojego domu wytracić liczne narody, przeciw życiu własnemu tym grzesząc.
6.BRYTYJKAUmyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi: Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia.
7.POZNAŃSKAPrzez wytępienie tylu narodów zgotowałeś hańbę swemu domowi i ściągnąłeś zgubę na siebie samego.
8.WARSZ.PRASKAKu pohańbieniu twego domu własnego postanowiłeś wiele ludów zniszczyć. I tak przeciw sobie samemu dopuszczasz się grzechów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uradziłeś tylko hańbę dla twego domu, tępiąc liczne narody i zawiniając przeciwko własnej duszy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZaplanowałeś hańbę dla swojego domu: zniszczyć wiele ludów, grzeszyć przeciwko samemu sobie.