« Hab 2:11 Księga Habakuka 2:12 Hab 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, kto buduje miasto krwią, a gotuje miasto nieprawością.
2.GDAŃSKA.1881Biada temu, który krwią buduje miasto, a utwierdza miasta nieprawością!
3.GDAŃSKA.2017Biada temu, który krwią buduje miasto i utwierdza miasto nieprawością!
4.CYLKOWBiada temu, który buduje miasto krwią, a zakłada grody krzywdą.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawością!
6.BRYTYJKABiada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu!
7.POZNAŃSKABiada temu, kto buduje miasto na krwi i zakłada twierdzę na zbrodni!
8.WARSZ.PRASKABiada temu, co krwią buduje swe miasto, i na niesprawiedliwości zakłada twierdzę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada temu, kto z krwi buduje miasto, a grody zakłada na niesprawiedliwości!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada temu, kto buduje miasto na krwi i gród zakłada na bezprawiu!