« Agg 1:10 Księga Aggeusza 1:11 Agg 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyzwałem suchości na ziemię i na góry i na pszenicę i na wino i na oliwę, i cokolwiek rodzi ziemia, i na ludzie i na bydło i na wszystkę pracę ręczną.
2.GDAŃSKA.1881A tak przyzwałem suszę na tę ziemię, i na te góry, i na pszenicę, i na moszcz, i na oliwę, i na to, coby miała wydać ziemia, i na ludzi i na bydło, i na wszystkę pracę ręczną.
3.GDAŃSKA.2017Sprowadziłem suszę na tę ziemię, na te góry, na pszenicę, na moszcz i na oliwę, na to, co ziemia wydaje, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk.
4.CYLKOWI przyzwałem posuchę na tę ziemię, i na te góry, i na zboże i na moszcz i na oliwę i na każdy urodzaj ziemi, i na ludzi i na bydło i na każdą pracę rąk.
5.TYSIĄCL.WYD5Ja bowiem sprowadziłem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki - na wszystko, cokolwiek może wydać gleba, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk.
6.BRYTYJKASprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło, i na wszelką pracę rąk.
7.POZNAŃSKASprowadziłem suszę na pola i na góry, na zboże, na winne szczepy i na oliwki, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i na zwierzęta, i na wszystkie dzieła rąk.
8.WARSZ.PRASKASuszę sprowadziłem na pola uprawne i na góry, na zboża, na winnice i oliwki; na wszystko, co przynosi ziemia; na ludzi i na bydło, i na wszystkie dzieła rąk waszych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przywołałem posuchę na tą ziemię i na te góry, na zboże, na moszcz, na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia. Także na ludzi, na bydło oraz na każdą pracę rąk.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę, i na wszystko, co wydaje ziemia; na ludzi i na bydło - i na wszelki trud rąk.