« Agg 1:1 Księga Aggeusza 1:2 Agg 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów, rzekąc: Lud ten mówi: Jeszcze czas nie przyszedł budowania domu Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881Tak powiada Pan zastępów, mówiąc: Ten lud mówi: Jeszcze nie przyszedł czas, czas budowania domu Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, czas budowania domu PANA.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów, głosząc: Lud ten powiada: Jeszcze nie nadszedł czas stawienia się, czas dla przybytku Wiekuistego, aby zbudowanym został!
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Lud ten mówi: Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana.
7.POZNAŃSKA- Tak mówi Jahwe Zastępów: Lud ten powiada: "Teraz nie nadszedł jeszcze czas na odbudowę Domu Jahwe".
8.WARSZ.PRASKATak powiedział Pan Zastępów: Naród ten mówi, że jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pańskiego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów, głosząc: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, by się stawić; czas dla Przybytku WIEKUISTEGO, by został zbudowanym.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom PANA.