« Agg 1:2 Księga Aggeusza 1:3 Agg 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo w ręce Aggeusza proroka, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż się stało słowo Pańskie przez Aggieusza proroka, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Wówczas słowo PANA doszło przez proroka Aggeusza mówiące:
4.CYLKOWPrzeto doszło słowo Wiekuistego przez Haggaja, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza:
6.BRYTYJKAWtedy doszło przez proroka Aggeusza słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKA(Przez proroka Aggeusza zostało więc przekazane następujące słowo Jahwe:)
8.WARSZ.PRASKADlatego Pan powiedział przez swojego proroka, Aggeusza:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego przez Aggeusza doszło słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tym PAN, za pośrednictwem proroka Aggeusza, przekazuje takie Słowo: