« Agg 1:7 Księga Aggeusza 1:8 Agg 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wstąpcie na górę, nawoźcie drzewa i zbudujcie dom, a będzie mi przyjemny, i rozsławię się, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Wstąpcie na tę górę, i zwoźcie drzewo; budujcie ten dom, a zakocham się w nim, i będę uwielbiony, mówiPan.
3.GDAŃSKA.2017Wstąpcie na tę górę i sprowadźcie drewno; zbudujcie ten dom, a upodobam go sobie i będę uwielbiony, mówi PAN.
4.CYLKOWWstąpcie w góry i zwieźcie drzewo i wznieście przybytek, abym upodobał go Sobie a był sławiony, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan.
6.BRYTYJKAIdźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale – mówi Pan!
7.POZNAŃSKA(Udajcie się w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie Świątynię, abym w niej miał upodobanie i był w niej czczony - mówi Jahwe.)
8.WARSZ.PRASKAUdajcie się tedy w góry, sprowadźcie stamtąd drzewo i zabierzcie się do odbudowy świątyni. Znajdziecie przez to u Mnie uznanie i cześć mi przez to okażecie – mówi Pan.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wejdźcie na góry, zwieźcie drzewo oraz wznieście Przybytek, abym go Sobie upodobał i był sławiony – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITIdźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony - mówi PAN!