« Agg 1:8 Księga Aggeusza 1:9 Agg 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Patrzyliście na więcéj, a oto stało się mniéj, i wnieśliście do domu, i rozdmuchnąłem je. Dla któréj przyczyny? mówi Pan zastępów. Iż dom mój jest pusty, a wy się śpieszycie każdy do domu swego.
2.GDAŃSKA.1881Poglądacie na wiele, a oto, mało dostawacie, a co wnosicie do domu, to Ja rozdmuchywam; dlaczego? mówi Pan zastępów; dlatego, że dom mój jest pusty, a międzytem się każdy z was stara o dom swój.
3.GDAŃSKA.2017Liczyliście na wiele, a oto było tego mało, a to, co przynieśliście do domu, ja rozdmuchałem. Dlaczego? – mówi PAN zastępów. Dlatego że mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój dom.
4.CYLKOWSpodziewaliście się dużo, a oto dostawało się wam mało, a coście wnieśli do domu Ja je rozwiałem. A to czemu? rzecze Wiekuisty zastępów. Dla domu Mojego, który opustoszony, podczas gdy każdy z was około własnego domu swego zabiegi czyni.
5.TYSIĄCL.WYD5Spodziewaliście się wiele, a urodziło się mało. Kiedy zaś znieśliście to do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? - wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom.
6.BRYTYJKALiczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? – mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu.
7.POZNAŃSKALiczyliście na obfitość, a było tego mało; przynieśliście to do domu, a Ja to rozproszyłem. Dlaczegóż to? - mówi Jahwe Zastępów. Dlatego, że Dom mój leży w gruzach, podczas gdy każdy z was zabiega pilnie o swój własny dom.
8.WARSZ.PRASKASpodziewaliście się tak wiele, a spełniło się waszych nadziei niewiele, a gdy już te nieliczne dobra zgromadziliście w domach, Ja rozproszyłem wszystko. Dlaczego tak się dzieje? – pyta Pan Zastępów. – Dlatego, że mój dom ciągle leży w gruzach, podczas gdy każdy z was krząta się dokoła tylko własnego domu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spodziewaliście się dużo, a oto dostawało się wam mało, a co wnieśliście do domu – Ja to rozwiałem. A czemu? – mówi WIEKUISTY Zastępów. Z powodu Mojego Domu, który jest opustoszony, podczas gdy każdy z was czyni zabiegi wokół własnego domu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT[Bo zauważcie:] Liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu - i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? - oświadcza PAN Zastępów. Z powodu mojego domu! Bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom!