« Zach 11:9 Księga Zachariasza 11:10 Zach 11:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wziąłem rózgę, którą zwano Piękność, i zrzezałem ją, abych wniwecz obrócił przymierze, którem postanowił ze wszymi narody.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż wziąwszy laskę moję Uciechy, porąbałem ją, wzruszywszy przymierze moje, którem postanowił z tym wszystkim ludem.
3.GDAŃSKA.2017Wziąłem więc swoją laskę, Piękno, i złamałem ją, aby zerwać swoje przymierze, które zawarłem z całym ludem.
4.CYLKOWPoczem wziąłem kosztur mój "urok" i połamałem go, aby złamać umowę, którąm był zawarł z wszystkimi ludami.
5.TYSIĄCL.WYD5Wziąłem moją laskę: Łaskawość, i złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem ze wszystkimi ludami.
6.BRYTYJKAPotem wziąłem moją laskę „Przychylność” i złamałem ją, ażeby zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami.
7.POZNAŃSKAPo czym wziąłem swą laskę "Łaskawość" i złamałem ją, zrywając przymierze zawarte ze wszystkimi narodami.
8.WARSZ.PRASKAPotem wziąłem moją laskę Noam i połamałem ją na znak złamania przymierza, jakie zawarłem ze wszystkimi narodami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wziąłem mój kostur „urok” oraz go połamałem, aby złamać umowę, którą zawarłem ze wszystkimi ludami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWziąłem też moją laskę Przychylność i przerąbałem ją, by zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami.