« Zach 11:8 Księga Zachariasza 11:9 Zach 11:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będę was pasł; co umiera, niech umiera, a co wysieczono, niech będzie wysieczono, a drudzy niech żrą, każdy mięso bliźniego swego.
2.GDAŃSKA.1881Rzekłem tedy: Nie będęć was pasł; co zdycha, niech zdechnie, a co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone, a które pozostaną, niech pożera mięso jedna drugiej.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedziałem: Nie będę was pasł. Co umiera, niech umrze, a co ma być zgładzone, niech będzie zgładzone, a ci, co pozostaną, niech każdy pożera ciało drugiego.
4.CYLKOWI rzekłem: nie będę wam dłużej pasterzył - niechaj padnie, które upaść chce, a która zaginęła niechaj zaginie, a które jeszcze pozostały, niechaj jedna ciało drugiej poźre.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego powiedziałem: Nie chcę was paść dłużej; co ma umrzeć, niech umiera, co ma zginąć, niech ginie, a te, które pozostaną, niech się wzajemnie pożrą!
6.BRYTYJKADlatego rzekłem: Nie będę was pasł. Co ma umrzeć, niech umrze, co ma zginąć, niech zginie, a te, co pozostały, niech pożerają się nawzajem.
7.POZNAŃSKAPowiedziałem więc: "Już nie będę was pasał. Co ma zginąć, niech zginie, co ma być zgładzone, niech będzie zgładzone a pozostałe niech się wzajemnie pożrą".
8.WARSZ.PRASKAPowiedziałem tak: Nie będę was już pilnował. Co zaczęło ginąć, niech już ginie; co już zaginęło, niech zaginione pozostanie, a z tych, co ocalały, jedna niech pożera ciało drugiej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedziałem: Nie będę wam dłużej pasterzył; niech padnie, które chce upaść; a która zaginęła – niech będzie wytracona; zaś te, co jeszcze pozostały – niech jedna pożre cielesną naturę drugiej.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPostanowiłem więc: Nie będę was już pasł. Która ma umrzeć, niech umiera; która ma być usunięta, niech będzie usunięta, a pozostałe niech się nawzajem pożrą.