« Zach 11:10 Księga Zachariasza 11:11 Zach 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wniwecz się obróciło w on dzień, i poznali tak ubodzy trzody, którzy mi strzegą, że słowo Pańskie jest.
2.GDAŃSKA.1881A dnia onego, gdy wzruszone było, pewnie poznali nędzni z trzody, którzy się na mię oglądali, że to słowo Pańskie.
3.GDAŃSKA.2017I zostało zerwane w tym dniu, a biedni spośród trzody, którzy przyglądali się mnie, poznali, że to słowo PANA.
4.CYLKOWGdy tedy złamaną została, tegoż samego dnia poznały najnędzniejsze z owiec, które zważały na mnie, że było to słowo Wiekuistego.
5.TYSIĄCL.WYD5I w tym właśnie dniu zostało ono zerwane, a handlarze owiec, którzy mnie podglądali, przekonali się, że to było słowo Pana.
6.BRYTYJKAI zostało zerwane w owym dniu. A kupcy owiec, którzy mnie pilnowali, poznali, że to było słowo Pana.
7.POZNAŃSKAZerwane zostało tego dnia, i handlarze owiec, którzy mi się przypatrywali, zrozumieli, że jest to słowo Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym zostało ono złamane. I wtedy przekonali się kupcy owiec, którzy na mnie patrzyli, że było to prawdziwie słowo Pańskie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy więc została złamaną, tego samego dnia najnędzniejsze z owiec, te, co na mnie zwracały uwagę, poznały, że to było słowo WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI w tym dniu zostało zerwane. W ten sposób biedne owce, które się mnie trzymały, dowiedziały się, że było to Słowo PANA.