« Zach 11:11 Księga Zachariasza 11:12 Zach 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem do nich: Jeźli jest rzecz dobra w oczach waszych, przynieście zapłatę moję, a jeźli nie, niechajcież. I odważyli zapłatę moję trzydzieści śrebrników.
2.GDAŃSKA.1881Bom rzekł do nich: Jeźli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłatę moję, a jeźli nie, zaniechajcież; tedy odważyli zapłatę moję trzydzieści srebrników.
3.GDAŃSKA.2017Potem powiedziałem do nich: Jeśli to jest dobre w waszych oczach, dajcie mi moją zapłatę, a jeśli nie, zaniechajcie jej. Odważyli więc moją zapłatę: trzydzieści srebrników.
4.CYLKOWPoczem rzekłem do nich: Jeżeli to dobrem w oczach waszych dajcie mi wysługę moję, a jeżeli nie, zaniechajcie! Wtedy odważyli mi wysługę moję, trzydzieści srebrników.
5.TYSIĄCL.WYD5Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie - zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników.
6.BRYTYJKAWtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników.
7.POZNAŃSKAPowiedziałem tedy do nich: "Jeśli to uważacie za słuszne, dajcie mi moją zapłatę, a jeśli nie, poniechajcie tego". Odważyli mi wtedy moją zapłatę: trzydzieści srebrników.
8.WARSZ.PRASKAA ja powiedziałem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, to przynieście tu należną mi zapłatę, jeżeli nie – to zostawcie ją sobie. Wtedy oni odważyli mi moją zapłatę, to jest trzydzieści srebrników.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem do nich powiedziałem: Jeśli to jest dobrem w waszych oczach – dajcie mi moją wysługę; a jeśli nie – zaniechajcie! Wtedy mi odważyli moją wysługę – trzydzieści srebrników.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie oznajmiłem im: Jeśli uznacie za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeśli nie, to zaniechajcie tego! Wówczas odważyli mi zapłatę - trzydzieści srebrników.