« Zach 11:1 Księga Zachariasza 11:2 Zach 11:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zawyj jodło; bo upadł cedr, iż wielmożni są spustoszeni. Wyjcie dęby Basan; bo wycięty jest las obronny.
2.GDAŃSKA.1881Rozkwil się jodło! bo upadł cedr, bo wielmożni spustoszeni są; kwilcie dęby Basańskie, bo wycięty jest las ogrodzony.
3.GDAŃSKA.2017Zawódź, jodło, bo upadł cedr, bo wielcy są spustoszeni. Zawódźcie, dęby Baszanu, bo niedostępny las został wycięty.
4.CYLKOWBiadaj, cyprysie, że padł cedr, że spustoszone (drzewa) wspaniałe! Biadajcie dęby Baszanu, że runął las niedostępny!
5.TYSIĄCL.WYD5Rozpaczaj, cyprysie, że cedr upadł, że to, co szlachetne, uległo zagładzie. Jęczcie, dęby Baszanu, że las niedostępny zwalony na ziemię.
6.BRYTYJKANarzekajcie, cyprysy, gdyż upadł cedr i zniszczone zostały wspaniałe drzewa! Narzekajcie, dęby Baszanu, gdyż legł gęsty las.
7.POZNAŃSKAPodnieś lament, cyprysie, bo upadł cedr, bo obalone zostały wspaniałe [drzewa]! Podnieście lament, dęby Baszanu, bo powalony leży las nieprzebyty.
8.WARSZ.PRASKAUżalajcie się, cyprysy! Legły już bowiem cedry i to, co najpotężniejsze rozsypało się w gruzy. Lamentujcie, dęby Baszanu, bo leżą całe lasy zwalone na ziemię.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biadaj cyprysie, że padł cedr, że to, co wspaniałe jest spustoszone! Biadajcie dęby Baszanu, że runął niedostępny las!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNarzekaj, cyprysie, bo upadł cedr, bo wspaniałości spustoszone! Narzekajcie, wy, dęby Baszanu, bo nie ostał się las niedostępny.