« Zach 11:5 Księga Zachariasza 11:6 Zach 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ja więcéj folgować nie będę obywatelom ziemie, mówi Pan; oto Ja wydam ludzie, każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla jego, i wysieką ziemię, a nie wyrwę z ręki ich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż nie sfolguję więcej obywatelom tej ziemi, mówi Pan; bo oto Ja podam tych ludzi każdego w rękę bliźniego jego, i w rękę króla ich, i potrą ziemię, a nie wyrwie jej z rąk ich.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego już nie będę miał litości dla mieszkańców tej ziemi, mówi PAN. Oto wydam tych ludzi, każdego z nich, w ręce jego bliźniego i w ręce jego króla. I zniszczą ziemię, a nikogo nie wyrwę z ich rąk.
4.CYLKOWAlbowiem nie oszczędzę więcej mieszkańców tej ziemi, rzecze Wiekuisty; bo oto wydam tych ludzi, każdego w moc bliźniego, i w moc króla jego, a ci zmiażdżą kraj, a nie wyzwolę z ręki ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Ja też nie będę dłużej litościwy dla mieszkańców - kraju wyrocznia Pana - ale każdego z nich wydam w ręce jego sąsiada i w ręce jego króla. Oni doprowadzą kraj do upadku, a Ja nikogo nie uwolnię z ich ręki.
6.BRYTYJKADlatego też nie będę oszczędzał mieszkańców kraju – mówi Pan – i oto wydam każdego człowieka w ręce jego bliźniego i w ręce jego króla, a oni zrujnują kraj, i nikogo nie wyrwę z ich ręki.
7.POZNAŃSKAPodobnie i Ja nie będę już okazywał litości mieszkańcom tego kraju - mówi Jahwe. Oto wydam każdego z nich w ręce jego pasterza i w ręce jego króla; ci doprowadzą kraj do upadku, Ja zaś nikogo nie uwolnię z ich rąk.
8.WARSZ.PRASKAOtóż Ja też nie będę miał już żadnej litości dla mieszkańców tej ziemi – mówi Pan. – Każdego męża wydam w ręce jego sąsiada i króla. Oni zniszczą cały kraj, a Ja nikogo już nie będę usiłował z ich rąk wydobyć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego więcej nie oszczędzę mieszkańców tej ziemi – mówi WIEKUISTY; oto wydam tych ludzi – każdego w moc swego bliźniego oraz w moc jego króla; oni zmiażdżą kraj, a Ja go nie wyzwolę z ich ręki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBo nie oszczędzę już mieszkańców tej ziemi - oto Słowo PANA. - Oto Ja sprawię, że ludzie wydawać się będą nawzajem, każdy w ręce swego bliźniego oraz w ręce jego króla, i zrujnują tę ziemię - i nikogo nie wyrwę z ich ręki.