« Zach 13:6 Księga Zachariasza 13:7 Zach 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mieczu! ocknij się na pasterza mego i na męża przyległego mi, mówi Pan zastępów: Uderz pasterza, a rozproszą się owce, i obrócę rękę moje na malutkie.
2.GDAŃSKA.1881O mieczu! ocknij się na pasterza mego, i na męża towarzysza mego, mówi Pan zastępów; uderz pasterza, a owce rozproszone będą; ale zaś obrócę rękę moję ku maluczkim.
3.GDAŃSKA.2017Mieczu, ocknij się przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężczyźnie, który jest moim towarzyszem, mówi PAN zastępów. Uderz pasterza, a owce zostaną rozproszone. Ja zaś zwrócę swoją rękę ku malutkim.
4.CYLKOWMieczu, rozbudź się przeciw pasterzowi Mojemu, i przeciw mężowi Mi tak bliskiemu! rzecze Wiekuisty zastępów. Poraź pasterza, aby rozproszyły się owce, i abym zwrócił ku upośledzonym rękę Moję.
5.TYSIĄCL.WYD5Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest Mi bliski - wyrocznia Pana - Zastępów. Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym.
6.BRYTYJKAOcknij się, mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi – mojemu towarzyszowi! – mówi Pan Zastępów. – Uderz pasterza i będą rozproszone owce, Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim.
7.POZNAŃSKAPodnieś się, mieczu, na mego pasterza, na męża, który mi jest bliski! - mówi Jahwe Zastępów. Uderz pasterza, a rozproszą się owce! Wtedy zwrócę swą rękę przeciwko tym słabym.
8.WARSZ.PRASKAMiecz niech się uniesie na ciebie, pasterzu mój, na ciebie mężu mojego zaufania – wyrocznia Pana Zastępów. Gdy miecz ugodzi w pasterza, rozpierzchną się wszystkie jego owce. A Ja wyciągam prawicę nawet przeciwko słabym.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mieczu, rozbudź się przeciwko Mojemu pasterzowi, przeciw mężowi tak Mi bliskiemu! – mówi WIEKUISTY Zastępów. Poraź pasterza, by rozproszyły się owce i bym zwrócił ku pogardzanym Moją rękę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOcknij się, mieczu, przeciw mojemu pasterzowi, przeciw zbrojnemu, mojemu towarzyszowi! - oświadcza PAN Zastępów. Uderz pasterza, a rozproszą się owce - i zwrócę rękę przeciwko najmniejszym.