« Zach 13:7 Księga Zachariasza 13:8 Zach 13:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą po wszystkiéj ziemi, mówi Pan, dwie części na niéj będą rozproszone i ustaną, a trzecia część zostanie na niéj.
2.GDAŃSKA.1881Bo się stanie po tej wszystkiej ziemi, mówi Pan, że dwie części w niej wytracone będą i pomrą, a trzecia zostanie w niej.
3.GDAŃSKA.2017I stanie się na całej ziemi, mówi PAN, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a trzecia część pozostanie w niej.
4.CYLKOWI będzie w całym kraju, rzecze Wiekuisty, że dwie części w nim wyginą i wymrą, a tylko część trzecia w nim zostanie.
5.TYSIĄCL.WYD5W całym kraju wyrocznia Pana dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje.
6.BRYTYJKAI stanie się w całym kraju – mówi Pan: Dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim.
7.POZNAŃSKAWówczas w całym kraju - mówi Jahwe - dwie trzecie zostanie zgładzonych (i zginie), a tylko trzecia część ocaleje.
8.WARSZ.PRASKAW całym kraju – wyrocznia Pana – dwie trzecie zostaną zniszczone; zostaną zniszczone, a tylko jedna trzecia ocaleje.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie w całym kraju – mówi WIEKUISTY, że dwie części w nim zginą i wymrą, a tylko trzecia część w nim zostanie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI stanie się w całej tej ziemi - oświadcza PAN - że dwie trzecie będą w niej wybite i zginą, a pozostanie w niej tylko jedna trzecia.