« Zach 13:9 Księga Zachariasza 14:1 Zach 14:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto przyjdą dni Pańskie, a będą dzielić korzyści twoje w pośrodku ciebie.
2.GDAŃSKA.1881Oto przychodzi dzień Pański, a rozdzielone będą korzyści twoje w pośrodku ciebie.
3.GDAŃSKA.2017Oto przychodzi dzień PANA, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie.
4.CYLKOWOto nadejdzie dzień Wiekuistego, a rozdzielone będą łupy twoje wpośród ciebie.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy twoje bogactwa rozdzielać będą u ciebie.
6.BRYTYJKAOto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w twoim gronie łupy odebrane tobie.
7.POZNAŃSKAOto nadchodzi dla Jahwe dzień, w którym podzielą w tobie łup na tobie zdobyty.
8.WARSZ.PRASKAOto nadchodzi dla Pana dzień, w którym na twoich oczach, będzie rozdzielone to, co zostało zabrane.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nadejdzie dzień WIEKUISTEGO, a pośród ciebie zostaną rozdzielone twoje łupy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto nadchodzi dzień dla PANA, gdy podzielony będzie twój łup pośród ciebie.