« Zach 14:1 Księga Zachariasza 14:2 Zach 14:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zgromadzę wszystkie narody do Jeruzalem ku bitwie, i będzie wzięte miasto, i zburzą domy i niewiasty pogwałcą, i wynidzie połowica miasta w niewolą, a ostatek ludu nie będzie wzięt z miasta.
2.GDAŃSKA.1881Bo zgromadzę wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi na wojnę, a miasto wzięte będzie, i domy rozchwycone będą, i niewiasty pogwałcone będą; a gdy pójdzie część miasta w pojmanie, ostatek ludu nie będzie wygładzony z miasta.
3.GDAŃSKA.2017Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane i kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta.
4.CYLKOWZgromadzę wtedy wszystkie ludy do walki przeciw Jerozolimie, i zdobyte będzie miasto, domy ograbione, a kobiety shańbione; połowa miasta pójdzie w niewolę, ostatek jednak ludu nie będzie z miasta wytępiony.
5.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie.
6.BRYTYJKAI zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta.
7.POZNAŃSKAZgromadzę wszystkie narody do bitwy o Jerozolimę. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone, a pół miasta pójdzie na wygnanie; jednak pozostali mieszkańcy nie będą z miasta wygnani.
8.WARSZ.PRASKAZgromadzę bowiem wszystkie narody na wojnę przeciw Jerozolimie. Miasto zostanie zdobyte, z domów wszystko będzie zabrane, kobiety zostaną zhańbione. Połowa miasta pójdzie z ogniem, lecz ci, co ocaleją spośród ludzi, nie będą wyrzucani z miasta.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy zgromadzę wszystkie ludy do walki przeciw Jeruszalaim miasto będzie zdobyte, domy ograbione, a kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie w niewolę, a jednak ostatek ludu nie będzie wytępiony z miasta.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZbiorę wtedy wszystkie narody do Jerozolimy na wojnę. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa mieszkańców miasta pójdzie do niewoli, lecz pozostały lud nie będzie usunięty z miasta.