« Zach 14:3 Księga Zachariasza 14:4 Zach 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I staną nogi jego w on dzień na górze oliwnéj, która jest przeciw Jeruzalem na wschód słońca, a rozpadnie się góra oliwna w poły na wschód słońca i na zachód rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowica góry na północy, a połowica jéj na południe.
2.GDAŃSKA.1881I staną nogi jego w on dzień na górze Oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi na wschód słońca, a góra Oliwna się na poły rozszczepi, na wschód i na zachód słońca rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa onej góry na północ, a połowa jej na południe.
3.GDAŃSKA.2017I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe.
4.CYLKOWI staną nogi Jego w on dzień na górze oliwnej, która przed Jerozolimą po stronie wschodniej, i rozpadnie się góra oliwna z pośrodka swego ku wschodowi i zachodowi na dolinę niezmiernie wielką, tak że usunie się jedna połowa góry ku północy, druga ku południowi.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe.
6.BRYTYJKAJego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Górą Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a drugą połowa na południe.
7.POZNAŃSKAStopy Jego oprą się w owym dniu o Górę Oliwną, położoną na wschód od Jerozolimy, a Góra Oliwna rozpadnie się pośrodku, ze wschodu na zachód, tworząc bardzo szeroką dolinę; jedna część góry przesunie się ku północy, a druga ku południowi.
8.WARSZ.PRASKAW dniu owym stopy Jego staną na Górze Oliwnej, która znajduje się po stronie wschodniej, naprzeciw Jerozolimy. Wtedy Góra Oliwna rozstąpi się w samym środku i utworzy się głęboka rozpadlina, ciągnąca się ze wschodu na zachód. Jedna połowa góry przesunie się wtedy na północ, a druga na południe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego nogi staną w ów dzień na górze Oliwnej, która jest po wschodniej stronie, przed Jeruszalaim, a góra Oliwna rozpadnie się w swoim środku ku wschodowi oraz zachodowi na niezmiernie wielką dolinę; jedna połowa góry usunie się ku północy, a druga ku południu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI staną Jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy od wschodu.Wówczas Góra Oliwna zostanie rozcięta przez środek od wschodu na zachód, tworząc ogromną dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe.