« Zach 14:5 Księga Zachariasza 14:6 Zach 14:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dnia onego: Nie będzie światłości, ale zimno i mróz.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dnia onego, że nie będzie światłości drogiej, ani ciemności gęstej;
3.GDAŃSKA.2017A w tym dniu nie będzie wspaniałej światłości ani gęstej ciemności;
4.CYLKOWI stanie się dnia onego, że nie będzie więcej światła (mieszanego) z jasności i pomroki.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu nie będzie światła, lecz zimno i lód.
6.BRYTYJKAW owym dniu stanie się tak: Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu.
7.POZNAŃSKAW owym dniu nie będzie ani upału, ani zimna i mrozu.
8.WARSZ.PRASKANie będzie już wtedy żadnego światła, tylko zimno i mróz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego dnia się stanie, że nie będzie wspaniałego światła, ani pomroki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu nie będzie ani upału, ani mrozu.