« Zach 14:6 Księga Zachariasza 14:7 Zach 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, nie dzień ani noc, a czasu wieczornego będzie światło.
2.GDAŃSKA.1881Lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; wszakże czasu wieczornego będzie światło.
3.GDAŃSKA.2017Lecz będzie to jeden dzień, który jest znany tylko PANU, nie będzie to dzień ani noc. A o wieczornej porze nastanie światło.
4.CYLKOWA będzie dzień jeden - Wiekuistemu wiadomy - ani dniem on ani nocą, wszakże ku wieczorowi się rozjaśni.
5.TYSIĄCL.WYD5Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno.
6.BRYTYJKAI będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło.
7.POZNAŃSKAI nastanie dzień niezwykły - znany Jahwe - bez zmiany dnia i nocy; a widno będzie o wieczornej porze.
8.WARSZ.PRASKAI stanie się wówczas tak – Pan wie o tym dobrze – że nie będzie już ani dnia, ani nocy. Tylko wieczorem będzie jasno.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A będzie jeden dzień wiadomy WIEKUISTEMU – ani on dniem, ani nocą; jednak ku wieczorowi się rozjaśni.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie to jeden dzień, znany PANU - nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło.