« Zach 2:5 Księga Zachariasza 2:6 Zach 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923O, o, uciekajcie z ziemie północnéj! mówi Pan; bo na cztery wiatry rozproszyłem was, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Nuże, nuże! Ucieczcie już z ziemi północnej, mówi Pan, ponieważ na cztery strony świata, mówi Pan, rozproszyłem was.
3.GDAŃSKA.2017Hej, hej! Uciekajcie z ziemi północnej, mówi PAN, ponieważ rozproszyłem was na cztery strony świata, mówi PAN.
4.CYLKOW(2:10) Nuże, uciekajcie z krainy północnej, rzecze Wiekuisty: bo jakby na cztery strony nieba rozproszyłem was, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada, biada! Uciekajcie z kraju północy - wyrocznia Pana. Na cztery strony świata rozproszyłem was.
6.BRYTYJKA(2:10) Biada, biada! Uciekajcie z Kraju Północy – mówi Pan, gdyż rozproszyłem was na cztery strony świata – mówi Pan.
7.POZNAŃSKAHej, hej! Uchodźcie z ziemi północnej! - mówi Jahwe. Rozproszyłem was na cztery strony świata - mówi Jahwe.
8.WARSZ.PRASKADalejże, dalej! Uciekajcie z krainy północnej – wyrocznia Pana. – Rozpędziłem was bowiem – jak cztery wiatry – na cztery strony świata.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nuże, nuże! Uciekajcie z północnej krainy – mówi WIEKUISTY, bowiem was rozproszyłem jakby na cztery strony nieba – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:10) Biada! Biada! I uciekajcie z kraju Północy - oświadcza PAN - gdyż rozproszyłem was jak cztery wiatry nieba - oświadcza PAN.