« Zach 3:10 Księga Zachariasza 4:1 Zach 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wrócił się Aniół, który mówił we mnie, i obudził mię, jako męża, którego budzą ze snu jego.
2.GDAŃSKA.1881Potem nawrócił się Anioł, który mówił zemną, i obudził mię, jako gdy kto budzony bywa ze snu swego;
3.GDAŃSKA.2017Potem Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu.
4.CYLKOWPoczem zwrócił się anioł, który dotąd mówił ze mną i obudził mnie jako człowieka, którego budzą ze snu swego.
5.TYSIĄCL.WYD5Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego.
6.BRYTYJKAAnioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu,
7.POZNAŃSKAWtem anioł, który ze mną mówił, zbudził mnie znowu, podobnie jak się budzi człowieka ze snu.
8.WARSZ.PRASKAPotem anioł, który rozmawiał ze mną, znów powrócił, obudził mnie, tak jak budzi się kogoś ze snu,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem anioł, co ze mną mówił, zwrócił się i obudził mnie jak człowieka, którego budzą ze swego snu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITAnioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie ze snu tak, jak się budzi człowieka.