« Zach 4:10 Księga Zachariasza 4:11 Zach 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedziałem i rzekłem do niego: Co są te dwie oliwy po prawicy lichtarza i po lewicy jego?
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiadając rzekłem mu: Cóż są te dwie oliwy po prawej stronie tego świecznika, i po lewej stronie jego?
3.GDAŃSKA.2017Wtedy odezwałem się i zapytałem go: Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie tego świecznika?
4.CYLKOWI odezwałem się i rzekłem do niego: Cóż znaczą te dwa oliwniki po prawej i po lewej stronie świecznika?
5.TYSIĄCL.WYD5I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: Co [oznaczają] te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika?
6.BRYTYJKAWtedy odezwałem się i zapytałem go: Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika?
7.POZNAŃSKAOdrzekłem tedy i spytałem: "Co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika?"
8.WARSZ.PRASKAA Ja pytałem dalej: Co oznaczają te dwa drzewka oliwne, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie świecznika?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem się odezwałem, mówiąc do niego: Co znaczą te dwie oliwki; po prawej i po lewej stronie świecznika?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie odezwałem się i zapytałem anioła: A co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika?