« Zach 6:2 Księga Zachariasza 6:3 Zach 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w trzecim poczwórnym konie białe, a w czwartym poczwórnym konie strokate a mocne.
2.GDAŃSKA.1881W trzecim wozie konie białe, a w czwartym wozie były konie strokate, a wszystkie mocne.
3.GDAŃSKA.2017Przy trzecim rydwanie – konie białe, a przy czwartym rydwanie były konie pstrokate i gniade.
4.CYLKOWU zaprzęgu trzeciego konie białe, a u zaprzęgu czwartego konie pstrokate, rude.
5.TYSIĄCL.WYD5białe konie - rydwan trzeci, wreszcie czwarty - konie srokate, silne.
6.BRYTYJKAW trzecim wozie były konie białe, a w czwartym wozie były konie srokate, silne.
7.POZNAŃSKAtrzeci wóz - konie białe, a czwarty wóz - konie srokate, (bardzo mocne).
8.WARSZ.PRASKAtrzeci – białe, a czwarty – srokate. Wszystkie rumaki były bardzo silne.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.U trzeciego rydwanu konie białe, a u czwartego rydwanu cętkowane.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzeci rydwan ciągnęły konie białe, a czwarty srokate - silne.