« Zach 6:3 Księga Zachariasza 6:4 Zach 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedziałem a rzekłem do Anioła, który mówił we mnie: Co to jest, Panie mój?
2.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił zemną: Co to jest, Panie mój?
3.GDAŃSKA.2017Wtedy zapytałem Anioła, który rozmawiał ze mną: Co to jest, mój Panie?
4.CYLKOWI odezwałem się i zapytałem anioła, mówiącego ze mną: Cóż te oznaczają, panie?
5.TYSIĄCL.WYD5Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem: Co one [oznaczają], panie mój?
6.BRYTYJKAWtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną: Co to oznacza, mój panie?
7.POZNAŃSKAI odezwałem się, i rzekłem do anioła, który ze mną mówił: "Panie, co one znaczą?"
8.WARSZ.PRASKAKiedy zapytałem rozmawiającego ze mną anioła, co to widzenie oznacza,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odezwałem się i zapytałem anioła, który ze mną mówił: Co one oznaczają, panie?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWidząc to, zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną: Co one oznaczają, mój panie?