« Zach 6:4 Księga Zachariasza 6:5 Zach 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział Aniół i rzekł do mnie: To są cztery wiatry niebieskie, które wychodzą, aby stały przed Panującym wszystkiéj ziemie.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Anioł a rzekł do mnie: Te są cztery wiatry niebieskie, wychodzące z miejsca, gdzie stały, przed panującym nad wszystką ziemią.
3.GDAŃSKA.2017I Anioł odpowiedział mi: To cztery duchy nieba, wyruszają one z miejsca, gdzie stały przed Panem całej ziemi.
4.CYLKOWI odezwał się anioł, i rzekł do mnie: Są to cztery wiatry nieba; wyruszają właśnie z miejsca gdzie stały przed Panem całej ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5I dał mi taką odpowiedź: To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi.
6.BRYTYJKAOdpowiedział anioł i rzekł do mnie: Stawiwszy się przed Panem całej ziemi, wyruszają w cztery strony, nieba.
7.POZNAŃSKAAnioł zaś odpowiedział mi: "To ukazały się cztery wiatry niebieskie, które stawiły się u Pana całej ziemi.
8.WARSZ.PRASKAanioł odpowiedział mi: Są to wichry wiejące z czterech stron świata, które zostały wysłane sprzed Pana na całą ziemię, żeby ją atakowały.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A anioł się odezwał i do mnie powiedział: To są cztery duchy nieba; właśnie wyruszają przed Panem całej ziemi, z miejsca gdzie stały.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA on na to: To cztery wichry nieba. Stawiły się one przed Panem całej ziemi, a teraz wychodzą.