« Zach 6:8 Księga Zachariasza 6:9 Zach 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pańskie do mnie, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I doszło do mnie słowo PANA mówiące:
4.CYLKOWI doszło mnie słowo Wiekuistego, jak następuje:
5.TYSIĄCL.WYD5Pan skierował do mnie słowa:
6.BRYTYJKAI doszło mnie słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAI przemówił Jahwe do mnie mówiąc:
8.WARSZ.PRASKAPotem Pan tak przemówił do mnie:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, jak następuje:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN skierował do mnie Słowo tej treści: