« Zach 7:12 Księga Zachariasza 7:13 Zach 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się rozgniewanie wielkie od Pana zastępów: i stało się, jako powiedział, a nie słuchali: tak wołać będą, a nie wysłucham, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Bo jako oni, gdy ich wołano, nie słuchali, tak też, gdy oni wołali, nie wysłuchałem, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017I stało się tak, że podobnie jak gdy on wołał, a oni nie słuchali, tak też gdy oni wołali, ja ich nie wysłuchałem, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWI stało się, że jak On wołał a nie słuchali, tak wołali i oni a Jam nie wysłuchał, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5I tak się stało: Ponieważ oni nie słuchali, kiedy wołałem, i Ja nie wysłucham, kiedy oni wołać będą - mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAStało się więc tak, jak On wołał, a oni nie słuchali, tak też, gdy oni będą wołać, Ja ich nie wysłucham – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAI stało się, że podobnie jak On wołał, a oni nie słuchali, tak teraz - rzekł Jahwe Zastępów - oni wołać będą, a Ja ich nie wysłucham.
8.WARSZ.PRASKAI było w końcu tak: Jak kiedyś wołał On, a oni nie chcieli Mnie słuchać, tak teraz wołali oni, a Ja przestałem słuchać, mówi Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I było, że jak On wołał – nie słuchali; tak też wołali i oni – a Ja nie wysłuchałem, mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ, gdy nawoływałem, nie słuchali, kiedy będą wołać, nie wysłucham - powiedział PAN Zastępów. -