« Zach 7:1 Księga Zachariasza 7:2 Zach 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I posłali do domu Bożego Sarasar i Rogomelech i mężowie, którzy byli z nim, aby ubłagali oblicze Pańskie,
2.GDAŃSKA.1881Gdy posłał lud do domu Bożego Sarassara i Regiemmelecha, i mężów jego, aby się modlili przed obliczem Pańskiem;
3.GDAŃSKA.2017Gdy lud posłał do domu Bożego Saresera i Regem-Meleka z ich ludźmi, aby się modlili przed PANEM;
4.CYLKOWGdy posłano z Bethel Szarecera i Regemmelecha i ludzi jego, by ubłagali oblicze Wiekuistego.
5.TYSIĄCL.WYD5Z Betel posłano Sar-Esera i Regem-Meleka z ich ludźmi, aby przebłagać Pana,
6.BRYTYJKABetel-Sar-Eser wysłał Regem-Meleka i innych mężów, aby przejednać Pana
7.POZNAŃSKAwysłano z Betel Sarecera i Regemmeleka z jego ludźmi, by zjednali sobie łaskę u Jahwe
8.WARSZ.PRASKABetel posłał Sar–Esera i Regem–Meleka razem ze swymi ludźmi, aby ułagodzić gniew Pański.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.kiedy z Betel posłano Szarecera, Regem Meleka i jego ludzi, by ubłagali oblicze WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA właśnie mieszkańcy Betel posłali Sar-Esera i Regem-Meleka wraz z jego ludźmi, aby pozyskać przychylność PANA