« Zach 8:10 Księga Zachariasza 8:11 Zach 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz nie wedle dni pierwszych Ja uczynię ostatkom ludu tego, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Lecz teraz nie tak jako za dni przeszłych czynię ostatkowi ludu tego, mówi Pan zastępów:
3.GDAŃSKA.2017Lecz teraz nie uczynię z resztką tego ludu tak jak za dawnych dni, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWObecnie wszakże - nie jak za dni poprzednich stanąłem wobec szczątku ludu tego, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Ale teraz nie będę dla Reszty tego ludu taki jak poprzednio - wyrocznia Pana Zastępów.
6.BRYTYJKALecz teraz nie zachowam się wobec resztki tego ludu tak, jak dawniej, mówi Pan Zastępów:
7.POZNAŃSKAto teraz z ocalałą częścią tego ludu nie postąpię już tak, jak przedtem - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAAle teraz z resztką tego ludu nie będę już postępował tak jak za dni dawnych. [Z całym ludem] – wyrocznia Pana Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak obecnie – stanąłem wobec szczątków tego ludu nie tak, jak za poprzednich dni – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz teraz będę postępował wobec reszty tego ludu nie tak, jak za dni dawniejszych - oświadcza PAN Zastępów.