« Zach 8:11 Księga Zachariasza 8:12 Zach 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale nasienie pokoju będzie, winnica swój owoc dawać będzie i ziemia da urodzaj swój, i niebiosa dadzą rosę swoje, a uczynię, że posiędą ostatki ludu tego to wszystko.
2.GDAŃSKA.1881Ale siewy macie spokojne; winna macica wydaje owoc swój, i ziemia wydaje urodzaj swój, niebiosa także wydawają rosę twoję, a to wszystko daję w osiadłość ostatkom ludu tego.
3.GDAŃSKA.2017Ale siewy będą rosły w pokoju, winorośl wyda swój owoc, ziemia wyda swoje plony i niebiosa także spuszczą swoją rosę, a to wszystko dam resztce tego ludu w posiadanie.
4.CYLKOWAlbowiem wysiew jest pewnym. Winograd przynosi owoc, a ziemia wydaje plon swój; niebo darzy swoją rosą, a pozwalam szczątkowi ludu tego wszystko to posiąść.
5.TYSIĄCL.WYD5Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju, winnice okryją się owocami, ziemia wyda plony, niebiosa dostarczą rosy. Daję to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu.
6.BRYTYJKASiew będzie spokojny, krzew winny wyda swój owoc, ziemia wyda swój plon, niebiosa udzielą swej rosy. Wszystko to dam resztce tego ludu w dziedziczne posiadanie.
7.POZNAŃSKANastał czas pokoju; winna latorośl będzie przynosiła owoc, ziemia będzie wydawała plon, niebo będzie zsyłało rosę, a wszystko to dam w posiadanie ocalałej części tego ludu.
8.WARSZ.PRASKAZaczynam bowiem zasiewać zbawienie. Krzewy winne znów będą rodzić owoce, ziemia będzie wydawać swe plony, a z nieba znów zacznie spadać rosa. Wszystko to postanowiłem dać owej Reszcie mojego ludu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wysiew jest pewnym. Winorośl przynosi swój owoc, ziemia wydaje swój plon, a niebo darzy swą rosą; i pozwalam to wszystko posiąść szczątkowi tego ludu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOwszem, w czasie zasiewów będzie panował pokój, winorośl przyniesie owoc, ziemia wyda swój plon, niebiosa udzielą rosy - i sprawię, że reszta tego ludu weźmie to wszystko w dziedzictwo.