« Zach 8:6 Księga Zachariasza 8:7 Zach 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Oto Ja wybawię lud mój z ziemie wschodniéj i z ziemie zachodu słońca.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Oto Ja wybawię lud mój z ziemi na wschód, i z ziemi na zachód słońca.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Oto wybawię swój lud z ziemi wschodniej i z ziemi zachodniej.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Oto wybawię lud Mój z ziemi wschodu i z ziemi zachodu słońca.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wybawię mój lud z krainy wschodu i z krainy zachodu słońca.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wybawię mój lud z ziemi na wschodzie i z ziemi na zachodzie słońca.
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe Zastępów: Wyzwolę mój lud z kraju wschodzącego i z kraju zachodzącego słońca;
8.WARSZ.PRASKATak również mówi Pan Zastępów: Uwolnię mój lud z niewoli we wschodnim kraju i z niewoli kraju zachodniego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Oto wybawię Mój lud z ziemi wschodu oraz z ziemi zachodu słońca.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Oto wybawię mój lud z ziemi wschodu i z ziemi zachodu.