« Zach 8:7 Księga Zachariasza 8:8 Zach 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przywiodę je, a mieszkać będą w pośrodku Jeruzalem i będą mi ludem, a Ja im będę Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.
2.GDAŃSKA.1881I przywiodę ich zaś; a będą mieszkać w pośród Jeruzalemu, i będą ludem moim, a Ja będę Bogiem ich w prawdzie i w sprawiedliwości.
3.GDAŃSKA.2017Sprowadzę go i zamieszka w Jerozolimie, i będzie moim ludem, a ja będę jego Bogiem, w prawdzie i sprawiedliwości.
4.CYLKOWI sprowadzę ich, aby zamieszkali wpośród Jerozolimy, a byli Mi ludem, a Ja im był Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.
5.TYSIĄCL.WYD5Sprowadzę ich, i mieszkać będą w Jeruzalem. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym.
6.BRYTYJKASprowadzę ich i zamieszkają w Jeruzalemie, i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.
7.POZNAŃSKAsprowadzę ich, by zamieszkali w Jerozolimie, i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym.
8.WARSZ.PRASKASprowadzę ich znowu do ich domów i zamieszkają w Jerozolimie. I znów będą moim ludem, a Ja ich Bogiem niezmiennym i wiernym.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sprowadzę ich, by zamieszkali pośród Jeruszalaim i byli Moim ludem, a Ja bym im był Bogiem w prawdzie oraz sprawiedliwości.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSprowadzę ich i zamieszkają w Jerozolimie. Będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem - w prawdzie i w sprawiedliwości.