« Zach 14:21 Księga Malachiasza 1:1 Mal 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Brzemię słowa Pańskiego do Izraela w ręce Malachiasza.
2.GDAŃSKA.1881Brzemię słowa Pańskiego przeciwko Izraelowi, przez Malachyjasza.
3.GDAŃSKA.2017Brzemię słowa PANA do Izraela przez Malachiasza.
4.CYLKOWWyrocznia. Słowo Wiekuistego do Israela przez Malachjasza.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyrok. Mowa Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza.
6.BRYTYJKAWyrocznią. Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza.
7.POZNAŃSKAPrzepowiednia. Słowo Jahwe do Izraela za pośrednictwem Malachiasza.
8.WARSZ.PRASKAWyrok. Słowa Pana przekazane przez Malachiasza:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyrocznia. Słowo WIEKUISTEGO do Israela przez Malachiasza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrok. Słowo PANA do Izraela za pośrednictwem Malachiasza:
11.TOR.PRZ.Brzemię słowa Jhwh do Izraela za pośrednictwem Malachiasza.